วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 16

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555  

 

  - วันนี้อาจารย์ให้เขียนข้อดีและข้อจำกัดขอแท็ปแล็ต

     ว่านักศึกษาคิดอย่างไรกับการใช้กับชั้นประถมศึกษา

     ชั้นปีที่ 1 และชั้นอนุบาล

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 15

วันอังคารที่ 18 กันยายน  พ.ศ. 2555

จัดกิจกรรมให้เด็กอนุบาล โรงเรียนสาธิตจันทรเกษมเวลา 14.00 น.

มีด้วยกันทั้งหมด  9  ฐาน

-มี3เรื่องใหญ่ด้วยกันคือ เสียง การเปลี่ยนแปลง แม่เหล็ก

-มี 9 ฐาน ดังนี้

1.เสียง
-ลูกโป่ง

-การเดินทางของเสียง

-ระดับน้ำมีผลต่อระดับเสียง

2.การเปลี่ยนแปลง

-ขนมปังปิ่ง
-ขนมต้ม
-เกี๊ยวทอด
3.แม่เหล็ก

-แม่เหล็กมหาสนุก
-ลูกข่างเปลี่ยนสี
-แม่เหล็กมหัศจรรย์

ฐานขนมปังปิ่ง


 

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 14

วันอังคารที่  11  กันยายน พ.ศ. 2555

ความรู้ที่ได้รับ


 -  มีการส่งกิจกรรมที่จะทำไปจัดที่โรงเรียนอนุบาลสาธิตราชภัฎจันทรเกษมต่อจากอาทิตย์ที่แล้ว -  อาจารย์ชี้แจงการไปทำกิจกรรมว่าจะต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง
 
 -  การจัดสถานที่                   
 
 -  การซื้ออุปกรณ์                   
 
 -  การจัดทำป้ายชื่อของเด็กอนุบาล                    
 
-  ในการเข้าฐานใช้เวลา 10 - 15 นาที


 -  อาจารย์พูดถึงสิ่งที่ต้องมีใน Blogger  ว่าจะต้องมีอะไรบ้าง                    
 
-  ดูโทรทัศน์ครู                    
 
-  สมาชิกต้องครบ                   
 
 -  มีลิงค์แห่งข้อมูลใหม่ๆ                   
 
 -  ข้อมูลการเข้าเรียน                   
 
 -  ถ่ายรูปกิจกรรม                   
 
 -  ลงขั้นตอนการทำกิจกรรมต่างๆ

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 13

 วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555

- อาจารย์ตรวจบอร์ดที่นักศึกษาส่งมาเป็นกลุ่ม


- อาจารย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำป้าย การจัดวางดอกไม้ในตำแหน่งต่างๆ
- ส่งงานการทดลองวิทยาศาสตร์
-อาจารย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่จะไปจัดให้เด็ก

งานที่ได้รับมอบหมาย
 -จับกลุ่มไปจัดกิจกรรมให้เด็กๆที่สาธิต

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 12

 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555

วันนี้อาจารย์นำความรู้จากการเข้ารับการอบรมการประดิษฐิ์ดอกไม้นำมาจัดบรอด เป็นกลุ่ม  3  คนวันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555